Ochrona danych

Polityka prywatności

Stan: 25.05.2022

Chcielibyśmy poinformować Cię jako odwiedzającego naszą stronę internetową (zwanego dalej również „użytkownikiem”) o przetwarzaniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. „Dane osobowe” to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, która bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powiązanie z identyfikatorem, takim jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedna bądź kilka cech szczególnych, wyraża fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną można zidentyfikować tożsamość ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej.

1. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej

Osobą odpowiedzialną za tę stronę internetową w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich oraz innych przepisów o ochronie danych jest:

Foxway GmbH
Industriestraße 21
61381 Friedrichsdorf

Niemcy
Telefon: 0800 – 354 74639 (bezpłatnie)
E-mail: ankaufservice@foxway.com

Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych osoby odpowiedzialnej pod adresem:

Foxway GmbH
– inspektor ochrony danych –
Industriestraße 21
61381 Friedrichsdorf

Niemcy
E-mail: datenschutz@foxway.com

2. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

Zakres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Dane osobowe to przede wszystkim wszystkie dane, które pozwalają na Twoją osobistą identyfikację.

Podstawowa podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji działań poprzedzających zawarcie umowy.
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszej firmie, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności osoby, której to dotyczy, nie przeważają nad interesem, Art. 6 ust. 1 lit. f RODO służy jako podstawa prawna przetwarzania.</p >

O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit.

Podstawowe usuwanie danych i podstawowy okres przechowywania

Gdy tylko cel przechowywania przestanie obowiązywać, dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane. Ponadto przechowywanie jest dozwolone i możliwe, jeżeli zostało to przewidziane przez europejskiego lub krajowego ustawodawcę w rozporządzeniach UE, ustawach lub innych przepisach, którym podlega osoba odpowiedzialna. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte, jeśli upłynie okres przechowywania określony przez wspomniane standardy, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

Jeśli poniżej nie określono konkretnego okresu przechowywania, zastosowanie mają wyżej wymienione zasady przechowywania.

Szyfrowanie

Ta witryna korzysta z protokołu SSL lub. Szyfrowanie TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po ciągu znaków „https://” i symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

3. Udostępnienie strony internetowej i plików dziennika

Opis i zakres przetwarzania danych

Za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do naszej witryny, nawet jeśli nie podajesz informacji w inny sposób, dane i informacje są automatycznie rejestrowane przez system komputerowy komputera, z którego uzyskujesz dostęp. Zbierane są następujące dane – wymagane do technicznego działania naszej strony internetowej:

Dane są przechowywane w plikach dziennika w naszym systemie. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

 • System operacyjny używany na komputerze/urządzeniu wywołującym
 • Informacje o wersji przeglądarki komputera/urządzenia wywołującego
 • Dostawca usług internetowych użytkownika
 • Ilość przesłanych danych
 • Data i godzina w momencie dostępu
 • Witryny internetowe, z których użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny (URL)
 • Witryny, do których system użytkownika uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej witryny
 • podstrony internetowe, które są dostępne za pośrednictwem systemu dostępu na naszej stronie internetowej,
 • Rodzaj używanego urządzenia i przeglądarki, np. B. „iPhone 8 i amp; Safari”,
 • Adres IP wywołującego komputera/urządzenia

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne do umożliwienia dostarczenia strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez cały czas trwania sesji. Przechowywanie w plikach logów ma miejsce w celu zapewnienia funkcjonalności serwisu. Ponadto wykorzystujemy dane do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie odbywa się ocena danych do celów marketingowych.

Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO jest w tych celach uzasadniony. Inne interesy to stabilne i funkcjonalne działanie tej witryny oraz realizacja celów ochrony poufności, integralności i dostępności danych.

Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępniania strony internetowej ma to miejsce po zakończeniu danej sesji.
Jeśli dane są przechowywane w plikach dziennika, następuje to najpóźniej po siedmiu dniach. Możliwe jest przechowywanie poza tym. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub wyalienowane, tak że nie jest już możliwe przypisanie dzwoniącego klienta.

Opcja sprzeciwu i usunięcia

Zbieranie danych w celu udostępniania strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest bezwzględnie konieczne do działania strony internetowej. Nie ma zatem możliwości sprzeciwu ze strony użytkownika.

4. Korzystanie z plików cookie

Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona korzysta z plików cookie. Cookies to małe pliki tekstowe, które zapisywane są również w systemie teleinformatycznym (urządzeniu końcowym) użytkownika za pośrednictwem jego przeglądarki. Jeśli użytkownik wywoła stronę internetową, plik cookie może zostać zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków (identyfikator pliku cookie), za pomocą którego strony internetowe i serwery mogą zostać przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie został zapisany. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę danej osoby od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Plik cookie umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki podczas (ponownych) odwiedzin witryny. Używamy plików cookie, aby uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika i umożliwić niektóre funkcje.
Z jednej strony używamy tak zwanych sesyjnych plików cookie (również „cookies sesyjnych”), które są automatycznie usuwane z Twojej przeglądarki natychmiast po zakończeniu odwiedzania strony. W obszarze analizy sieciowej używamy również trwałych plików cookie, które umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas kolejnej wizytynp. w celu zapamiętania informacji, które podałeś podczas ostatniej wizyty, do późniejszej wizyty na naszej stronie internetowej.
Następujące dane są przechowywane i przesyłane w plikach cookie:
Dane lokalizacyjne, dane logowania, adresy IP
Jeśli używamy plików cookie, które umożliwiają analizę zachowań użytkowników podczas surfowania, mogą być również przesyłane następujące dane: wprowadzone wyszukiwane hasła, częstotliwość odsłon, korzystanie z funkcji witryny.
Współpracujemy również z partnerami (reklamowymi), którzy pomagają nam zoptymalizować naszą stronę internetową dla Ciebie i uczynić ją bardziej interesującą. W tym celu pliki cookie firm partnerskich są również przechowywane na dysku twardym użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny internetowej (pliki cookie stron trzecich).
Jeśli współpracujemy z takimi partnerami reklamowymi, zostaniesz poinformowany poniżej o korzystaniu z takich plików cookie i zakresie zbieranych informacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych

W przypadku przetwarzania danych osobowych przez wdrożone przez nas pliki cookie przetwarzanie odbywa się zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b RODO albo w celu wykonania umowy lub zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów w zakresie jak najlepszej funkcjonalności strony internetowej oraz przyjaznego dla klienta i efektywnego zaplanowania wizyty na stronie.

Cel przetwarzania danych

Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania z witryny. Niektóre funkcje naszej witryny nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie, ponieważ wymagają one rozpoznania przeglądarki nawet po zmianie strony.

Dane użytkownika zebrane przez technicznie niezbędne pliki cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

Analityczne pliki cookie służą do poprawy jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Analityczne pliki cookie informują nas, w jaki sposób używana jest nasza strona internetowa, dzięki czemu możemy stale optymalizować naszą ofertę. Możemy również zidentyfikować błędy.

W tym celu nasz prawnie uzasadniony interes polega na przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Opcja sprzeciwu i usunięcia

Ponieważ pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane do naszej witryny, jako użytkownik masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.
W zależności od rodzaju używanej przeglądarki różnią się możliwości zarządzania ustawieniami plików cookies. W menu pomocy każdej przeglądarki zazwyczaj można znaleźć opis wyjaśniający, w jaki sposób można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. Poniżej znajduje się zestawienie linków do poszczególnych przeglądarek:

Pliki cookie, które zostały już zapisane, można również usunąć w dowolnym momencie. Można to również zrobić automatycznie. Jeśli pliki cookie zostaną dezaktywowane dla naszej witryny internetowej, korzystanie ze wszystkich funkcji witryny w pełnym zakresie może nie być możliwe.

Przesyłaniu jakichkolwiek „flashowych plików cookie” nie można zapobiec za pomocą ustawień przeglądarki, ale można temu zapobiec, zmieniając ustawienia programu Flash Player.

Niektóre z naszych firm partnerskich oferują również tak zwane dodatki do przeglądarki, które można zapisać w systemie komputerowym i za pomocą których można sprzeciwić się odpowiednim plikom cookie naszych firm partnerskich i śledzenie można wyłączyć przez to. Czy to będzie od IJeśli system komputerowy, z którego korzystasz, zostanie później usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, dodatek do przeglądarki musi zostać ponownie zainstalowany.

5. Kontakt z nami / Kontakt e-mail / Zendesk

Korzystamy z systemu zgłoszeń Zendesk, platformy obsługi klienta firmy

, do przetwarzania zapytań kontaktowych i zapytań klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej

Zendesk Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102 („Zendesk”).

Jeśli prześlesz nam prośbę o kontakt, wysyłając nam wiadomość e-mail, użyjemy Zendesk do utworzenia „biletu” związanego z Twoją prośbą. Taki bilet można porównać do wirtualnego folderu, w którym całe przetwarzanie Twojego zapytania przez naszą obsługę klienta jest rejestrowane i przechowywane na serwerach Zendesk. Dotyczy to również całej komunikacji z Tobą w ramach Twojego zapytania do nas.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Zendesk można znaleźć w polityce prywatności Zendesk pod adresem

https://www.zendesk.de/ firma/klienci-partnerzy/polityka-prywatnosci/

Podstawa prawna

Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do ochrony nadrzędnych prawnie uzasadnionych interesów osoby odpowiedzialnej. Naszym uzasadnionym interesem jest jak najbardziej zoptymalizowana i skuteczna odpowiedź oraz obsługa zapytań od naszych klientów.

Opcja sprzeciwu i usunięcia

Jeśli użytkownicy nie zgadzają się na gromadzenie i przechowywanie danych w zewnętrznym systemie Zendesk, oferujemy im możliwość skontaktowania się z nami poprzez przesłanie zgłoszenia serwisowego telefonicznie, faksem lub pocztą. </ p>

Usuniemy dane, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Zwykle ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej komunikacji z Tobą. Komunikacja kończy się, gdy z okoliczności można wywnioskować, że Twoja prośba została ostatecznie wyjaśniona.

Możesz również w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu, kontaktując się z nami lub Zendesk.

Jeśli prawne okresy przechowywania uniemożliwiają usunięcie, usunięcie nastąpi natychmiast po wygaśnięciu prawnego okresu przechowywania, do tego czasu Twoje dane zostaną zablokowane.

6. Rejestracja / realizacja zakupu

Opis i zakres przetwarzania danych

Użytkownicy mogą zarejestrować się u nas w ramach zakupu, podając dane osobowe. Dane są wprowadzane w masce wprowadzania podczas rejestracji i przesyłane do nas oraz przez nas przechowywane. Dane będą przekazywane stronom trzecim wyłącznie w przypadkach opisanych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. W ramach procesu rejestracji zbierane są następujące dane:

 1. Imię i nazwisko
 2. Adres
 3. Adres e-mail
 4. Numer IBAN (numer konta)

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych podczas rejestracji jest zgoda użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W zakresie, w jakim podanie danych służy wykonaniu zawartej z nami umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO .

Cel przetwarzania danych

O ile dane są gromadzone w celu przetworzenia zawartej z nami umowy kupna, odbywa się to w celu jednoznacznej identyfikacji Ciebie jako sprzedawcy sprzedawanych nam towarów, w celu prawidłowego przetworzenia umowy kupna-sprzedaży, a także w celu przetworzenia istniejącej odpowiedzialności i roszczeń z tytułu wad, np. w przypadku dochodzenia przez osoby trzecie praw do sprzedanych przez Ciebie przedmiotów.

Rejestracja użytkownika jest wymagana przede wszystkim w celu zakończenia naszego procesu zakupu, w trakcie którego przesłany przez Ciebie przedmiot oraz informacje podane podczas procesu zakupu są przez nas najpierw sprawdzane a następnie egzamin sprawdzany można zakupić. Ponadto musimy zidentyfikować Cię jako sprzedawcę przedmiotów, również w celu zapobiegania oszustwom lub w przypadku posiadania praw osób trzecichdo przedmiotów, które przesyłasz. Wreszcie, rejestracja umożliwia korzystanie z niektórych funkcji, takich jak śledzenie postępów w zakupie od Ciebie lub przeglądanie wcześniejszych sprzedaży do nas.

Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Dzieje się tak w przypadku danych zbieranych podczas procesu rejestracji w przypadku trwałego anulowania lub zmiany rejestracji w naszym serwisie, chyba że dane te są nadal niezbędne do wykonania zawartej z nami umowy. Nawet po zawarciu umowy może być konieczne przechowywanie danych osobowych partnera umowy w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych.

Opcja sprzeciwu i usunięcia

Jako użytkownik masz możliwość anulowania rejestracji w dowolnym momencie. W dowolnym momencie możesz zmienić przechowywane dane o sobie, zmieniając te dane w naszym obszarze logowania.

Jeżeli dane są wymagane do wykonania umowy lub do podjęcia działań przedumownych, przedwczesne usunięcie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy nie ma umownych lub prawnych zobowiązań do usunięcia, na przykład w odniesieniu do okresów przechowywania danych podatkowych i handlowych. W takim przypadku dane zostaną zablokowane i usunięte po wygaśnięciu okresów blokowania.

Przekazywanie danych dostawcom usług transportowych w celu przetworzenia zakupu

Aby dostarczyć przedmiot, który sprzedałeś, przekażemy Twoje imię i nazwisko oraz adres dostawcy usług transportowych DHL, któremu zleciliśmy. Generują one na podstawie naszych informacji etykietę wysyłkową, której można użyć do wysłania do nas produktów. Przekazujemy Twoje dane przewoźnikowi również wtedy, gdy po sprawdzeniu przedmiotu nie zostanie zawarta między nami żadna umowa i odeślemy Ci przedmiot.

Odpowiedzialność po stronie DHL to

DHL Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Strasse 20, 53113 Bonn

Podstawa prawna

Podstawą prawną zgodnie z Art. 6 lit. b RODO jest umowa, którą zamierzamy zainicjować lub zawrzeć z Tobą. Celem jest wysłanie przedmiotu do nas lub zwrócenie go Tobie.

Opcja sprzeciwu i usunięcia

W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych. Pozostajemy jednak uprawnieni do przetwarzania danych, o ile jest to niezbędne do realizacji umowy.

7. Google Analytics (uniwersalny)

Nasza strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez

Google LLC. („Google”), 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem korzystania z komponentu Google Analytics jest analiza dostępu odwiedzających do naszej witryny. Gromadzone są między innymi dane o stronie internetowej, z której dana osoba trafiła na nasz serwis (tzw. „referrer”), które podstrony serwisu zostały wywołane lub jak często i jak długo przeglądana była podstrona. Google wykorzystuje między innymi uzyskane dane i informacje do tworzenia dla nas raportów online, które oceniają korzystanie z naszej strony internetowej i pokazują działania na naszej stronie internetowej, a także do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej. Dane te pomagają nam również na przykład w tworzeniu analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej. Analiza sieci pozwala nam również zidentyfikować i poprawić błędy na stronie, takie jak błędne linki.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane „ciasteczka”, pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z witryny. Szczegółowy opis działania takich plików cookies znajduje się powyżej. Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej witryny przez osobę, której dane dotyczą. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny (w tym adres IP) są przesyłane na serwer przez Googleprzesyłane przez Google w USA i tam przechowywane. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google.

Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony: Na naszej stronie dodano kod „gat._anonymizeIp()” do Google Analytics. ;” w celu zapewnienia anonimowego zbierania adresów IP (tzw. IP masking). Ponieważ aktywowaliśmy tę tak zwaną anonimizację adresu IP na tej stronie internetowej i zawarliśmy z Google odpowiednią umowę o przetwarzanie zamówień, Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszar ekonomiczny.

Google nigdy nie powiąże Twojego adresu IP z innymi danymi Google. Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie przez Google w sposób iw celach określonych powyżej.

O ile Google Analytics Universal zapewnia możliwość przeprowadzania analiz przepływów odwiedzających na różnych urządzeniach za pomocą identyfikatora użytkownika, nie aktywowaliśmy funkcji identyfikatora użytkownika na naszej stronie internetowej, dlatego nie używaj ani nie używaj ani nie wykonuj takich analiz. Jako środek ostrożności należy zauważyć, że zawsze możesz samodzielnie wyłączyć analizę korzystania z różnych urządzeń na swoim koncie klienta Google w sekcji „Moje dane”, „Dane osobowe”.

Podstawa prawna

Podstawą prawną korzystania z Google Analytics i związanego z tym przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym „prawnie uzasadnionym interesem” w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO jest działanie naszej strony internetowej i dostosowanie naszej strony internetowej do potrzeb odwiedzających, a także rozwiązywanie problemów, które umożliwia Google Analytics.

Opcja sprzeciwu i usunięcia / dezaktywacja Google Analytics

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki, jak opisano powyżej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych w sekcji „Pliki cookie”; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku ewentualnie nie będziesz mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.
Masz również możliwość sprzeciwienia się gromadzeniu danych o użytkowaniu za pomocą Google Analytics. Google udostępnia tak zwany dodatek dezaktywacyjny, do którego można uzyskać dostęp, klikając poniższy link
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
można zainstalować. Dodatek przeglądarki do dezaktywacji Google Analytics daje kontrolę nad tym, jakie dane są gromadzone przez Google Analytics na odwiedzanej stronie internetowej. Dodatek mówi JavaScriptowi Google Analytics (ga.js), że żadne dane i informacje o Twojej wizycie na stronie nie powinny być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest oceniana przez Google jako sprzeczność. Jeśli system komputerowy, z którego korzystasz, zostanie później usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, dodatek do przeglądarki musi zostać ponownie zainstalowany, aby dezaktywować Google Analytics. Masz również możliwość dezaktywacji śledzenia bezpośrednio i bez dodatku.
Wyłącz Google Analytics.
Pamiętaj, że jeśli usuniesz dane przeglądarki (pamięć podręczną) lub odwiedzisz naszą witrynę w trybie incognito, będziesz musiał powtórzyć proces dezaktywacji śledzenia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat warunków użytkowania i prywatności, zobacz
https://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.de/intl/de/policies/.

8. Śledzenie konwersji Google Ads

Ta witryna korzysta z „Google Ads” i śledzenia konwersji

Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Możemy używać Google Ads do reklamowania naszej strony internetowej i ofert na zewnętrznych stronach internetowych. Google Ads wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić operatorom witryn („klientom Google Ads”) mierzenie skuteczności poszczególnych działań reklamowych.
Na potrzeby Konwersja śledząca plik cookie, gdy tylko użytkownik kliknie reklamę wyświetlaną przez Google. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w Twoim systemie komputerowym.Dokładną definicję plików cookies znajdziesz powyżej. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony, a plik cookie jest nadal ważny, my i Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Za pomocą plików cookie konwersji można generować statystyki konwersji. Klientom Google Ads raportowana jest łączna liczba użytkowników, którzy kliknęli reklamę i tym samym zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, za pomocą których można by zidentyfikować użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz je zablokować, dezaktywując plik cookie Google Conversion Tracking w swojej przeglądarce internetowej w Ustawieniach użytkownika. W takim przypadku nie będziesz uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji.
Więcej informacji na temat przepisów Google dotyczących ochrony danych można znaleźć pod następującym adresem internetowym:
https://policies.google.com/privacy?gl=pl

Podstawa prawna

Podstawą prawną korzystania z Google Ads jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym zainteresowaniem korzystaniem z Google Ads jest mierzenie zainteresowania naszymi reklamami. Dzięki temu możemy wyświetlać Ci reklamy, które Cię interesują, a także sprawić, by nasza strona internetowa była bardziej interesująca i ukierunkowana na Ciebie. Ponadto Google Ads umożliwia nam analizę kosztów reklamy i korzyści z niej płynących.

Opcja sprzeciwu i usunięcia

Możesz trwale wyłączyć pliki cookie dla preferencji reklam, blokując je, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki lub pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:
https://support.google.com/ads/answer/7395996
Należy pamiętać, że niektóre funkcje tej witryny mogą być niedostępne lub dostępne tylko w ograniczonym zakresie, jeśli wyłączyłeś obsługę plików cookie.

9. Remarketing Google Ads

Korzystamy z funkcji remarketingu Google Ads, aby reklamować naszą witrynę w wynikach wyszukiwania Google lub na stronach internetowych osób trzecich. Dostawcą remarketingu Google Ads jest

Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Remarketing Google Ads umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron poprzez automatyczne ustawianie pliku cookie w przeglądarce Twojego urządzenia przy użyciu pseudonimowego identyfikatora pliku cookie.
Dalsze informacje i przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące reklamy i Google można znaleźć tutaj:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de

Podstawa prawna

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. „Uzasadniony interes” to nasz interes w optymalnym marketingu naszej strony internetowej.
Dalsze przetwarzanie danych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy wyrazisz zgodę na powiązanie przez Google historii Twojej przeglądarki z Twoim kontem Google i wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizacji reklam online. Jeśli jesteś zalogowany do Google podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Google wykorzysta Twoje dane wraz z danymi z Google Analytics do tworzenia list grup docelowych na potrzeby remarketingu (również cross-device). W tym celu Google tymczasowo powiąże Twoje dane osobowe z danymi Google Analytics w celu utworzenia odpowiednich grup docelowych.

Opcja sprzeciwu i usunięcia

Możesz trwale uniemożliwić ustawianie plików cookie dla preferencji reklam, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:
https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de
Możesz również ustawić swoją przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawieniach plików cookie i indywidualnie decydował, czy je zaakceptować, czy też wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie, patrz wyżej. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczonaa.

10. Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych, które Cię dotyczą, wobec osoby odpowiedzialnej:

Prawo do informacji

Na Twoje żądanie osoba odpowiedzialna potwierdzi, czy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane.
Jeśli przeprowadzamy przetwarzanie, możesz zażądać od osoby odpowiedzialnej następujących informacji:

 1. kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 2. cele, dla których dane osobowe są przetwarzane;
 3. odbiorców/kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
 4. planowany czas przechowywania danych osobowych, które Cię dotyczą, lub przynajmniej, jeśli nie jest możliwe uzyskanie szczegółowych informacji na ten temat, kryteria ustalania czasu przechowywania;
 5. istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 6. wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą;
 7. Istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
 8. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (art. 22 ust. 1 i 4 RODO) i – przynajmniej w tych przypadkach – znaczącego

Informacje o zastosowanej logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Masz również prawo do uzyskania informacji o zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego (lub organizacji międzynarodowej). W tym kontekście możesz zażądać informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z art. 46 RODO w związku z transmisją.

Prawo do sprostowania

Masz prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia do osoby odpowiedzialnej, jeśli przetwarzane dane osobowe, które Cię dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne. Poprawki należy dokonać niezwłocznie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

 1. jeśli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych, które Cię dotyczą, na okres, który umożliwia administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty odmawiasz usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;
 3. osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub
 4. jeśli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze pewne, czy uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przeważają nad Twoimi powodami.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony Twoich praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.
Jeżeli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, zostaniesz o tym poinformowany przez osobę odpowiedzialną przed zniesieniem ograniczenia.

Prawo do usunięcia

Obowiązek usunięcia
Możesz zażądać od osoby odpowiedzialnej niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych, a osoba odpowiedzialna jest zobowiązana do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn:

 1. Dane osobowe, które Cię dotyczą, nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.
 2. Wycofujesz swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.</ li>
 3. Sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
 4. Twoje dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
 5. Usunięcie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 6. Dane osobowe, które Cię dotyczą, zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Informacje dla stron trzecich

Jeżeli osoba odpowiedzialna upubliczniła dotyczące Państwa dane osobowe i jest zobowiązana do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, bierze pod uwagę dostępne technologia i koszty wdrożenia odpowiednie środki, również o charakterze technicznym, aby poinformować osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych, które przetwarzają dane osobowe, że jako osoba, której dane dotyczą, zażądałeś usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replik te dane osobowe.

Wyjątki

Nie ma prawa do usunięcia, jeśli przetwarzanie jest konieczne

 1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 3. ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h i i oraz art. 9 ust. 3 RODO;
 4. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z Art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawo, o którym mowa w punkcie a), może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów tego przetwarzania lub
 5. w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do informacji

Jeżeli zażądałeś od osoby odpowiedzialnej prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jest on zobowiązany powiadomić o tym sprostowaniu wszystkich odbiorców, którym ujawniono Twoje dane osobowe lub Usunięcie danych lub ograniczenie przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało nieproporcjonalnego wysiłku. Masz prawo do bycia poinformowanym o tych odbiorcach przez osobę odpowiedzialną.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać dane osobowe dotyczące Ciebie, które przekazałeś osobie odpowiedzialnej, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto masz prawo przesłać te dane innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód ze strony osoby odpowiedzialnej, której dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust.
 2. przetwarzanie odbywa się przy użyciu zautomatyzowanych procedur. Korzystając z tego prawa, mają Państwo również prawo do tego, aby dotyczące Państwa dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od jednej osoby odpowiedzialnej do drugiej osoby odpowiedzialnej, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może to naruszać wolności i praw innych osób.
  Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, która została przekazana osobie odpowiedzialnej.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo, z powodów die) wynikającej z Twojej szczególnej sytuacji do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które opiera się na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

Osoba odpowiedzialna nie będzie już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub bronić roszczeń prawnych.

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi reklamy bezpośredniej, masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celu takiej reklamy ; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią.

Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane do tych celów.

Prawo do odwołania zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej wycofania.

Zautomatyzowane indywidualne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Masz prawo nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Nie dotyczy to decyzji

 1. niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a administratorem,
 2. jest dozwolona przez prawo Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega osoba odpowiedzialna, a prawo to przewiduje odpowiednie środki ochrony Twoich praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych interesów lub
 3. Za Twoją wyraźną zgodą.

Jednak decyzje te nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) RODO i jest odpowiednia Podjęto środki w celu ochrony Twoich praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych interesów.

W odniesieniu do przypadków wymienionych w (1) i (3) osoba odpowiedzialna podejmie odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych interesów, w tym co najmniej prawo do uzyskania interwencji osoby ze strony osoby odpowiedzialnej, do wyrażenia własnego punktu widzenia i do zakwestionowania decyzji.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mieszkasz, pracujesz lub w którym doszło do domniemanego naruszenia, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoje dane osobowe naruszają RODO.

Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, poinformuje skarżącego o statusie i wynikach skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na podstawie art. 78 RODO.