Zasady i warunki

Regulamin ogólny

 1. Zakres i definicje
  1.1. Niniejsze ogólne warunki handlowe (“OWH”) dotyczą umów sprzedaży urządzeń elektronicznych zawieranych między tobą jako sprzedawcą a nami (Foxway OÜ; zarejestrowany adres Killustiku põik 1, województwo Tartu, 60534 Estonia) jako nabywcą.
  1.2. OWH mają wyłączne zastosowanie do wszystkich umów zawartych z nami w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy.
  1.3. Udostępniamy ci możliwość sprzedaży nam używanych urządzeń elektronicznych na warunkach określonych w niniejszych OWH. Dokładne produkty, które możesz nam sprzedać, są wylistowane, a ich ceny wymienione są online na naszej stronie internetowej.
 2. Wstępna cena zakupu, oferta zakupu przez ciebie
  2.1. Jeśli chcesz sprzedać nam urządzenia elektroniczne, musisz złożyć nam ofertę wymiany, podając wszystkie urządzenia, które chcesz nam sprzedać, wszystkie parametry tych produktów oraz wszelkie informacje wymagane w sklepie internetowym. Musisz przekazywać nam prawdziwe informacje dotyczące rodzaju, stanu, funkcjonalności i akcesoriów odpowiednich urządzeń.
  2.2. Na podstawie dostarczonych przez ciebie informacji zostanie obliczona i wyświetlona online szacowana cena wymiany dla twojego urządzenia. Przesyłając nam ofertę wymiany online i wysyłając urządzenia zgodnie z punktem 3 OWH, składasz wiążącą ofertę wymiany tych urządzeń za cenę, która została ci online wskazana. Nie jesteśmy zobowiązani do akceptacji twojej oferty wymiany i mamy prawo ją odrzucić w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
  2.3. Cena wymiany urządzenia zależy od jego rzeczywistego stanu, a wstępna cena wymiany jest obliczana na podstawie twoich online odpowiedzi dotyczących stanu urządzenia. Wstępna cena wymiany może ulec zmianie w zależności od rzeczywistego stanu urządzenia i klasyfikacji dokonanej przez nas zgodnie z punktem 4 OWH.
 3. Dostawa
  3.1. Abyśmy mogli sprawdzić urządzenia i ustalić, czy twoja ocena stanu urządzeń jest poprawna, musisz przesłać nam swoje urządzenia objęte ofertą wymiany. Wyślemy ci etykietę przesyłki na adres e-mail, którą musisz użyć do wysyłki urządzenia do nas za pośrednictwem poczty. Upakuj urządzenie zgodnie z wytycznymi dostarczonymi w e-mailu, który ci wyślemy, używając oryginalnego opakowania producenta lub równoważnego, aby zapewnić bezpieczną wysyłkę urządzenia. Wysłanie urządzenia do nas jest dla ciebie bezpłatne.
  3.2. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzenia przechodzi na nas po przekazaniu paczki przewoźnikowi i zapakowaniu urządzenia zgodnie z instrukcjami pakowania. W przypadku nieprzestrzegania przez ciebie instrukcji pakowania dostarczonych przez nas lub nieprawidłowego zapakowania urządzenia, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzenia przechodzi na nas po otrzymaniu urządzenia od przewoźnika.
  3.3. Urządzenia muszą zostać wysłane do nas w ciągu 20 dni od daty zarejestrowania oferty wymiany online. Jeśli wyślesz nam urządzenia po 20 dniach od daty zarejestrowania oferty wymiany online, mamy prawo do ponownej oceny ceny wymiany urządzeń zgodnie z punktem 4 OWH.
  3.4. Prosimy, nie dołączaj akcesoriów (baterii, ładowarek i innych elementów wyposażenia produktów) do przesyłki urządzeń do nas. Jeśli będziemy musieli zwrócić ci urządzenie zgodnie z punktem 4.3 OWH, akcesoria nie zostaną ci zwrócone.
 4. Cena zakupu i zawarcie umowy sprzedaży
  4.1. Po otrzymaniu urządzeń sprawdzimy, czy twoja przesyłka zawiera wszystkie urządzenia objęte ofertą wymiany, i ocenimy ich stan w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania urządzeń.
  4.2. W przypadku, gdy twoja ocena urządzeń i ich wstępna cena wymiany jest zgodna lub niższa niż nasza ocena urządzenia, zaakceptujemy twoją ofertę zakupu, a umowa sprzedaży między nami zostanie uznana za zawartą. Poinformujemy cię o akceptacji drogą mailową.
  4.3. W przypadku, gdy twoja ocena jest wyższa niż rzeczywista wartość urządzeń według naszej oceny, skontaktujemy się z tobą drogą mailową, poinformujemy o przyczynach niższej wartości tych urządzeń w porównaniu z twoją oceną, i przedstawimy ci ofertę wymiany za nową cenę, która odpowiada rzeczywistej wartości urządzenia według naszej oceny. Masz 7 dni na zaakceptowanie naszej nowej oferty zakupu. Jeśli zaakceptujesz naszą ofertę zakupu, umowa między nami zostanie uznana za zawartą. Jeśli odrzucisz naszą nową ofertę zakupu, odeślemy ci urządzenie na nasz koszt. Jeśli nie otrzymamy potwierdzenia w ciągu 7 dni, przyjmiemy, że zaakceptowałeś naszą ofertę.
  4.4. Jeśli wysłałeś nam urządzenia po upływie 14 dni od zarejestrowania oferty wymiany online zgodnie z punktem 3 OWH, mamy prawo do ponownej oceny urządzenia bez względu na to, czy twoja początkowa ocena jest zgodna z naszą oceną. W takim przypadku przedstawimy ci ofertę wymiany zgodnie z punktem 4.3 OWH.
  4.5. Jeśli stwierdzimy, że jedno lub więcej urządzeń, które nam zaoferowałeś w ramach początkowej oferty wymiany, jest brakujące, poinformujemy cię o tym drogą mailową po otrzymaniu przesyłki. Jeśli poinformujesz nas, że nie chcesz nam sprzedać brakujących urządzeń lub nie odpowiesz na nasze powiadomienie, a my nie otrzymamy brakujących urządzeń w ciągu 7 dni od wysłania powiadomienia, twoja pierwotna oferta wymiany w odniesieniu do brakujących urządzeń wygasa. Jeśli chcesz nam później zaoferować te urządzenia, musisz złożyć nam nową ofertę wymiany zgodnie z punktem 2 OWH.
  4.6. Jeśli twoja przesyłka do nas zawiera urządzenie, którego nie zarejestrowałeś w ofercie wymiany zgodnie z punktem 2 OWH, odeślemy ci urządzenie.
 5. Płatności
  5.1. Płatność ustalonej ceny wymiany dokonywana jest na twoje konto bankowe za pośrednictwem przelewu bankowego, którego dane podałeś online.
  5.2. Dokonamy płatności w ciągu 5 dni od zaakceptowania twojej oferty wymiany zgodnie z punktem 4.2 OWH lub od zaakceptowania naszej oferty zakupu zgodnie z punktem 4.3 OWH.
 6. Gwarancje sprzedawcy
  6.1. Gwarantujesz, że:
  6.1.1. wszystkie urządzenia, które nam oferujesz do sprzedaży, są legalnie własnością twoją lub są własnością strony trzeciej, która wyraźnie upoważniła cię do sprzedaży i przeniesienia własności urządzenia;
  6.1.2. według twojej najlepszej wiedzy i przekonania, nie masz świadomości żadnych przyczyn, które uzasadniałyby przypuszczenie, że oferowane przez ciebie urządzenie było, jest lub mogło być przedmiotem przestępstwa, w szczególności oszustwa, kradzieży i/lub innej przestępczości mającej na celu mienie;
  6.1.3. według twojej najlepszej wiedzy i przekonania, nie masz żadnych powodów ani podejrzeń, na przykład na podstawie pochodzenia urządzenia lub ceny, którą pierwotnie zapłaciłeś za jego zakup, uzasadniających przypuszczenie, że urządzenie nie jest oryginalne, tj. jest to podróbka (marki) i/lub narusza prawa właściciela znaku towarowego i/lub autora;
  6.1.4. oferowana przez ciebie nam oferta nie narusza praw osób trzecich;
  6.1.5. opis urządzenia jest dokładny, kompletny i nie wprowadza w błąd;
  6.1.6. nie ukrywasz przed nami żadnych oczywistych i/lub ukrytych wad urządzenia.
  6.2. Zastrzegamy sobie prawo do żądania dowodów (np. kopii paragonu zakupu), jeśli mamy wątpliwości co do własności lub pochodzenia urządzenia. 6.3. Zobowiązujesz się do zwolnienia nas z wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia przez ciebie gwarancji określonych w punkcie 6.1 OWH w odniesieniu do urządzeń objętych twoją ofertą oraz umowy sprzedaży zawartej między nami. Zobowiązujesz się również do zwrotu nam wszelkich szkód, w tym rozsądnych kosztów związanych z obroną prawną, które nam powstaną w wyniku tych roszczeń osób trzecich.
 1. Dane klienta i polityka prywatności
  7.1. W celu przetworzenia wymiany urządzenia potrzebujemy przetworzyć twoje dane osobowe (np. imię, adres, dane konta bankowego, adres e-mail). Przetwarzamy twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do spełnienia naszych obowiązków i świadczenia usług opisanych w niniejszych OWH.
  7.2. Jesteś zobowiązany do przekazywania nam poprawnych danych i natychmiastowego aktualizowania istotnych informacji.
  7.3. Jesteś odpowiedzialny za zabezpieczenie i usunięcie wszystkich danych z urządzeń przed ich wysłaniem do nas. W przypadku, gdy urządzenia wysłane do nas zawierają jakiekolwiek dane, dołożymy wszelkich starań, aby usunąć te dane podczas oceny urządzeń zgodnie z punktem 4 OWH. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za nieprawidłowe usunięcie danych z urządzeń i utratę danych w urządzeniach.
  7.4. Do bardziej szczegółowego przeglądu tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane i jak możesz usunąć swoje dane z naszych systemów, prosimy zajrzeć do naszej polityki prywatności dostępnej pod adresem https://www.foxway.com/en/privacy-policy/.
 2. Postanowienia końcowe
  8.1. Jesteśmy odpowiedzialni bez ograniczeń za szkody spowodowane przez nas jedynie w przypadku rażącego niedbalstwa lub zamiaru z naszej strony. 8.2. Nie uznajemy żadnych ogólnych warunków i postanowień naszych partnerów umownych, które kolidują lub odbiegają od niniejszych Warunków Ogólnych, chyba że ich ważność została wyraźnie uzgodniona na piśmie. Niniejsze Warunki Ogólne mają zastosowanie także w przypadku, gdy wykonujemy umowę bez zastrzeżeń, mając świadomość sprzecznych lub odbiegających warunków.
  8.3. W przypadku, gdy strona trzecia subsydiuje transakcję sprzedaży między nami (na przykład, jeżeli nasz partner wypłaca Tobie dodatkową kwotę za urządzenie gotówką lub przekazuje Ci kartę podarunkową), cena wymiany urządzenia w relacji umownej między nami będzie ceną urządzenia na podstawie naszej wyceny, zgodnie z punktem 4 Warunków Ogólnych. Jednakże, w przypadku rozwiązania umowy sprzedaży urządzenia między nami z jakiegokolwiek powodu, musisz pamiętać, że możesz być zobowiązany do zapłacenia stronie trzeciej kwot, które ta strona trzecia zapłaciła za urządzenie. 8.4. Na umowę zawartą między Tobą a nami mają zastosowanie przepisy prawa Republiki Estońskiej i jurysdykcja estońskich sądów. Zastosowanie ma też przymusowe prawo kraju, w którym masz miejsce stałego zamieszkania w chwili zawarcia umowy.
 3. Regulacje dotyczące VAT
  9.1. Jeśli jesteś klientem zarejestrowanym w VAT, transakcja traktowana jest jako dostawa towarów wewnątrzwspólnotowa, ponieważ urządzenia, które nam sprzedajesz, są przewożone do Estonii.
  9.2. Klienci zarejestrowani w VAT mogą wystawić nam fakturę na wartość vouchera/karty podarunkowej zgodnie z postanowieniami punktów 4.2 i 4.3 Warunków Ogólnych na adres e-mail: b2binvoices@foxway.com. Faktura powinna zawierać Twoje imię, adres i numer VAT. Faktura musi stwierdzać, że została opłacona, oraz zawierać odniesienie do Artykułu 138 Dyrektywy Rady 2006/112/WE. Akceptujemy tylko faktury odwrotne opodatkowanie z zerową stawką VAT.
  9.3. Na żądanie na adres e-mail: pod@foxway.com udzielimy potwierdzenia dostawy.