Nota Prawna

DOSTAWCA I ODPOWIEDZIALNY
Dostawca i osoba odpowiedzialna za treść
Foxway GmbH
droga przemysłowa 21
61381 Friedrichsdorf
Tel. 0800 – 354 74639 (bezpłatnie)
E-mail: ankaufservice@foxway.com

 

Dyrektorzy zarządzający: Lennart Kleuser, Agnes Makk
Siedziba, sąd rejestrowy, numer rejestru handlowego:
Friedrichsdorf
Sąd rejonowy Bad Homburg v.d. Höhe
HRB 12472
Numer identyfikacyjny VAT: DE264126816

 

Upoważnieni przedstawiciele i odpowiedzialni za tę treść: Michael Sauer, Lennart Kleuser, Agnes Makk

 

Osoba odpowiedzialna w rozumieniu podstawowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych:
Foxway GmbH
Industriestrasse 21
61381 Friedrichsdorf
Telefon: 0800 – 354 74639 (bezpłatnie)
E-mail: ankaufservice@foxway.com
Z inspektorem ochrony danych w Foxway GmbH można się skontaktować pod powyższym adresem, w imieniu inspektora ochrony danych lub pod adresem datenschutz@foxway.com.

 

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online, którą znajdą Państwo (wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami) pod następującym adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr (proszę zaznaczyć adres internetowy, skopiować go i wkleić do paska adresowego przeglądarki). Nie chcemy ani nie jesteśmy zobowiązani do udziału w procedurach rozstrzygania sporów przed komisjami arbitrażowymi dla konsumentów.
Zgodnie z dyrektywą 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz wymogami ustawy o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ElektroG) firma jest zarejestrowana w Niemczech w centralnym rejestrze fundacji uchodźców dla typów sprzedawanych urządzeń pod numerem DE63 392 317.